Terms and Conditions


Gebruik deze website op eigen risico. De informatie die deze website laat zien is een combinatie tussen data uit de community en data uit officiele werkplaatshandboeken. Vertaal- en overzetfouten zijn voorbehouden. De mogelijkheid op fouten is mogelijk. TorqValue en haar auteurs zijn niet aansprakelijk voor WELKE schade dan ook aangericht aan persoonlijke bezittingen en/off dienszelf. Ook spreekt het zich vrij van elke mogelijke schadeclaim gemaakt naar aanleiding van het gebruiken van onze website.


TorqValue is niet geaffilieerd met merken op de website, tenzij dit anders is vermeld.


Men stemt in met de Terms and Conditions wanneer deze de website bezoekt. Veranderingen en aanpassingen aan de Terms of Conditions zijn onder voorbehoud. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig raadplegen van de Terms of Conditions ten alle tijden.

TorqValue


© 2022 Thomas Schenk